Elektrostatik Sprey Nedir?

Elektrostatik Sprey Nedir?

Püskürtme esnasında boya zerreciklerini çok düşük doğru akım yükleyerek topraklanmış parçanın üzerine transferidir. Boya tabancadan çıkarken (-) elektrik yüklenir. Boyanacak topraklanmış parçanın yüzeyine çengel şeklinde kuvvet yollarını takip ederek gider. Boya zerrecikleri; zıt kutuplar birbirini çeker prensiplerine göre parça üzerine çekilirler. Ancak kendi aralarında aynı kutupta olduklarından birbirlerini iterek homojen dağılımı sağlarlar. Böylece akıntı ve damlama ihtimalini yok denecek düzeye indirirler.